Ogrody wertykalne, zielone ściany, roślinne ściany zielone, to niektóre określenia nowego trendu w aranżacji przestrzeni.

Firma Green-Systems specjalizuje się w komponowaniu i tworzeniu pionowych ogrodów. Rośliny zajmujące możliwie mało miejsca, to wymóg przyszłości. Wobec przyrostu liczby ludności na świecie i drożeniu przestrzeni w miastach konieczne staje się budowanie roślinnych ścian. Takie ogrody prawie nie zajmują miejsca w przestrzeni za to poprawiają mikroklimat, podwyższają estetykę otoczenia i tworzą przyjazną atmosferę.

Jesteśmy w stanie zbudować wertykalny ogród na istniejącej ścianie, albo stworzyć zupełnie nową konstrukcję. Może ona mieć też postać kolumny, ekranu, żywego obrazu. Może być przenośna. Wszystkie takie konstrukcje możemy zaprojektować i wykonać we wnętrzu budynku bądź na zewnątrz.

Zielone ściany znajdują też zastosowanie, jako elementy dzielące przestrzeń (na przykład rozgradzające dużą salę na mniejsze), odgradzające ciągi komunikacyjne od przestrzeni do pracy, czy zasłaniające urządzenia techniczne. Można też stworzyć zielone logo firmy.

Jedną z inspiracji dla powołania Green-Systems był ultranowoczesny DOH – Hamad International Airport. Jeden z założycieli naszej firmy tam właśnie poznał ideę zielonych ścian.